NEWS
網銀基金會 - 協助臺中市政府社會局「消弭月經貧窮計畫 」
                                          (圖片來源:臺中市政府社會局)
 
 
臺中市政府社會局施行「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫」,
主動配送衛生棉給安置機構和特殊境遇家庭的女孩,
另在68處社福據點配置衛生棉,提供經濟經困頓的民眾免費登記索取。
網銀基金會為響應此計畫,除了資助款項,並成為配置的據點之一,
盼一同關懷經濟弱勢的小女孩和大女孩的身心健康,
即日起,歡迎有需要的妳們前來拾本書堂
讓我們一起消除月經貧窮,邁向月經平權!
 
 
詳細資訊
臺中市政府-官網:https://reurl.cc/XjZm83
臺中市政府社會局-FB:https://reurl.cc/QL5ZKq