ACTIVITY

2019年網銀基金會-台中特殊教育學校「街頭藝人培訓計畫」之ㄧ

網銀基金會-台中特殊教育學校「街頭藝人培訓計畫」持續開課中!為了朝成為街頭藝人的夢想前進,青年們以腳踏實地的精神、一步一腳印努力著,更時常利用休息時間認真反覆練習,從他們臉上開心的笑容,讓我們看見了無限的希望與積極的人生觀,相信有老師與家人及社會大眾們愛的陪伴及支持鼓勵,青年們一定能擁有更嶄新美好的未來。

活動照片

,uploads\photo\96\09.jpg,uploads\photo\96\11.jpg,uploads\photo\96\12.jpg,uploads\photo\96\10.jpg,uploads\photo\96\13.jpg,uploads\photo\96\08.jpg,uploads\photo\96\04.jpg,uploads\photo\96\03.jpg,uploads\photo\96\02.jpg,uploads\photo\96\05.jpg,uploads\photo\96\24.jpg,uploads\photo\96\06.jpg,uploads\photo\96\25.jpg,uploads\photo\96\14.jpg,uploads\photo\96\15.jpg,uploads\photo\96\16.jpg,uploads\photo\96\17.jpg,uploads\photo\96\18.jpg,uploads\photo\96\19.jpg,uploads\photo\96\20.jpg,uploads\photo\96\22.jpg,uploads\photo\96\26.jpg,uploads\photo\96\21.jpg,uploads\photo\96\23.jpg ,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px