ACTIVITY

2018年網銀基金會-台中特殊教育學校「街頭藝人培訓計畫」

2018年網銀基金會-台中特殊教育學校「街頭藝人培訓計畫」持續扶助這群熱愛音樂的青年,開設電子琴班、爵士鼓班、薩克斯風班、陶笛班,讓音樂豐富滋養他們的人生,有些人能完整奏出美妙樂章,有些則一點一滴慢慢進步成長,有了老師的陪伴教導,不管是吹奏、彈奏或擊出樂音,都能看見這群青年們眼中閃耀著專注與光彩。

活動照片

,uploads\photo\88\DSC0732_5.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_1.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_2.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_3.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_22.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_4.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_6.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_8.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_9.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_10.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_11.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_12.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_13.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_14.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_15.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_16.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_17.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_18.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_19.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_27.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_20.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_21.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_24.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_25.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_26.jpg,uploads\photo\88\DSC0732_23.jpg ,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px