ACTIVITY

2018網銀基金會愛成就夢想 為瑪利亞愛心家園青年圓夢

秉持著「我們都一樣」的信念,每個人應該都有築夢追夢的機會,網銀基金會此次特別與逢甲大學管樂團攜手,在愛心家園內開啟圓夢爵士鼓課程,讓三位身心障礙青年能夠握起夢想中的鼓棒、擊出最振奮人心的鼓聲,希望藉由音樂的力量療癒並豐盛他們的心,也為他們找到更多生命的可能!

活動照片

,uploads\photo\87\DSC06313_1.jpg,uploads\photo\87\DSC06331_1.jpg,uploads\photo\87\DSC06332_1.jpg,uploads\photo\87\DSC06386_1.jpg,uploads\photo\87\DSC06389.jpg,uploads\photo\87\DSC06435_1.jpg,uploads\photo\87\DSC06445.jpg,uploads\photo\87\DSC06490_1.jpg,uploads\photo\87\DSC06986_1.jpg,uploads\photo\87\DSC06986_2.jpg,uploads\photo\87\DSC06986_3.jpg,uploads\photo\87\DSC06986_5.jpg,uploads\photo\87\感謝狀.jpg ,367.924528301887px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,483.813998703824px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-183.962264150943px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-241.906999351912px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px