ACTIVITY

進德國小「與樂同行音樂方案計畫」持續開課囉!

2018進德國小音樂扶助方案,依照不同類別的樂器分別開課,除此之外也開辦合奏課程,讓孩子體驗各種音樂的表現方式,培養對音樂的素養和興趣,用音樂展現自我。

活動照片

,uploads\photo\69\DSC05069.jpg,uploads\photo\69\DSC05084.jpg,uploads\photo\69\DSC05091.jpg,uploads\photo\69\DSC05093.jpg,uploads\photo\69\DSC05096.jpg,uploads\photo\69\DSC05098.jpg,uploads\photo\69\DSC05109.jpg,uploads\photo\69\DSC05121.jpg,uploads\photo\69\DSC05125.jpg,uploads\photo\69\DSC05128.jpg,uploads\photo\69\DSC05131.jpg,uploads\photo\69\DSC05134.jpg,uploads\photo\69\DSC05137.jpg,uploads\photo\69\DSC05147.jpg,uploads\photo\69\DSC05152.jpg,uploads\photo\69\DSC05976_3.jpg,uploads\photo\69\DSC05976_2.jpg,uploads\photo\69\DSC05976_4.jpg,uploads\photo\69\DSC05976_6.jpg,uploads\photo\69\DSC05976_5.jpg,uploads\photo\69\DSC05976_1.jpg ,1155.14167462592px,1155.17508521847px,1155.21327014218px,1155.21327014218px,1155.17693315858px,1155.21229404309px,1155.21327014218px,1155.13687600644px,1155.1241747878px,1155.21327014218px,1155.41666666667px,1155.21327014218px,1155.21327014218px,1155.21327014218px,975px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-577.570837312958px,-577.587542609235px,-577.60663507109px,-577.60663507109px,-577.588466579292px,-577.606147021546px,-577.60663507109px,-577.568438003221px,-577.562087393901px,-577.60663507109px,-577.708333333333px,-577.60663507109px,-577.60663507109px,-577.60663507109px,-487.5px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px