ACTIVITY

拾本書堂獲「星月相映姐妹會」贈千本好書暨捐贈儀式

將結合為弱勢學童提供免費課輔與供餐服務的拾本書堂,目前正積極籌備及募集好書中,而為鼓勵莘莘學子培養愛讀書、多讀書、好讀書的良好習慣,「星月相映姐妹會」用心集結千餘本好書捐贈至書堂;網銀基金會邀請姐妹會於10月12日蒞臨拾本書堂參加捐贈儀式,由基金會執行董事陳大鈞介紹基金會與拾本書堂,並頒贈感謝狀,也帶著姐妹會成員們參觀圖書館內外環境。

活動照片

,uploads\photo\112\DSC04396_3.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_1.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_4.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_2.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_9.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_7.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_10.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_6.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_5.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_12.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_13.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_14.jpg,uploads\photo\112\DSC04396_16.jpg ,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1148.33333333333px,1155.41646605681px,1155.41646605681px,1148.33333333333px,367.924528301887px,1148.33333333333px,1148.33333333333px ,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px,650px ,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-574.166666666667px,-577.708233028406px,-577.708233028406px,-574.166666666667px,-183.962264150943px,-574.166666666667px,-574.166666666667px ,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px,100px ,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px,325px